Ajutoare pentru saraci


Obștea Mănăstirii Suiești, în parteneriat cu Primăria comunei Stănești, a început lucrarea de a sprijini cu hrană caldă și cu alimente de bază familiile nevoiașe din satele comunei, mai ales acelea care locuiesc în case aproape izolate și care au mai mulți

membri în familie, neavând posibilitatea de a se întreține. Având ajutători pentru distribuirea prinoaselor, personalul Primăriei, s-au pregătit și au fost împărțite pachete

[galerie 2]

pentru zece familii nevoiașe, urmând ca această lucrare să continue lunar.  Mănăstirea Suiești, prin această lucrare, delimitează scopul de cauză, împărțirea de alimente nefiind un scop în sine, ci o necesitate cauzată de daniile credincioșilor. „Monahii nu pot avea ca lucrare principală misionarismul în societate, cea mai desăvârșită milostenie a lor fiind rugăciunea pentru întreaga lume, însă din mila lui Dumnezeu ajung și se strâng în incinta mănăstirii mai multe prinoase, iar monahii dorind să aprofundeze votul sărăciei, au grijă mereu să nu se împovăreze cu prea multe. De aceea împărțirea alimentelor vine ca o necesitate cauzată.” ( a spus părintele stareț).

[galerie 1]